«

»

05

Print this 文章

书名:121 Contoh Karangan Terpilih Bahasa Malaysia SPM Edisi Ketiga

书名:121 Contoh Karangan Terpilih Bahasa Malaysia SPM Edisi Ketiga

作者:Kamal Munsyi & Shamsudin Othman

简介: 
Buku Spot on 121 Contoh Karangan Terpilih Bahasa Malaysia SPM ini diterbitkan khusus sebagai panduan dan pelengkap kepada pelajar, guru, dan pembaca. Buku ini ditulis berdasarkan Huraian Sukatan Pelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) terkini yang diakui oleh Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia.

Pengolahan buku ini adalah dalam bentuk yang lebih mudah untuk difahami dengan harapan agar pelajar, furu atau pembaca dapat memanfaatkannya dengan baik. Buku ini akan menyentuk keseluruhan kertas Bahasa Malayu peringkat Sijil Pelajaran Malaysia(SPM). Persembahan penulisan buku ini adalah berdasarkan format yang telah ditetapkan oleh Lembaga Peperiksaan Malaysia, iaitu kod 1103/0 untuk kertas Penulisan. Hal ini bermakna, buku ini diolah berorientasikan peperiksaan SPM – KBSM terkini…….

Permanent link to this article: https://chonghwa.edu.my/web/lib/?p=1612