«

»

05

Print this 文章

书名:SUCCESS Sejarah SPM

书名:SUCCESS Sejarah SPM

作者:Muslimin Fadzil·Lew Hee Men·Nazril Ridzuan·Wan Napsiah Wan Yusof

简介: 

  1. Pentaksiran mata pelajaran Sejarah SPM Kertas 3 (1249/3) mulai tahun 2013 Dilaksanakan melalui satu tugasan yang ditadbir secara open book test.
  2. Tema atau tajuk umum akan dimaklumkan kepada calon sebulan sebelum tarikh peperiksaan bagi Kertas 3.
  3. Berdasarkan tema atau tajuk umum calon boleh membuat rujukan untuk mengumpul maklumat daripada pelbagai sumber seperti buku teks, buku ilmiah, akhbar, majalah, risalah, Internet dan lain-lain.
  4. Tugasan sebenar atau soalan spesifik akan kekemukakan kepada calon pada hari peperiksaan.
  5. Calon dibenarkan membawa masuk bahan-bahan bercetak berkaitan tema atau tajuk umum dalam …… peperiksaan Kertas 3.

Permanent link to this article: https://chonghwa.edu.my/web/lib/?p=1620